مدیرکل امور بانوان استانداری خراسان جنوبی  گفت دفتر امور بانوان و خانواده استان “اتاق فکر مجازی زنان و خانواده استان” را به منظور ارتقاء مطالعات فکری و بهینه سازی برنامه ریزی آموزشی، پژوهشی، فرهنگی ، اقتصادی و اجتماعی برگزار میکند.
موضوعات اتاق فکر شامل:
۱.نیازسنجی طرح های پژوهشی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی
۲.ارتقاء وضعیت حقوق کودکان
۳.ارتقاء و توسعه مشارکت اقتصادی، کارآفرینی و اشتغال زنان
۴.ارتقاء وبهبود وضعیت سلامت روانی، جسمی و نشاط زنان و خانواده
۵.توسعه و تعمیق باورهای دینی و فرهنگی جامعه می باشد.
به این منظور برای استفاده از نظرات اندیشمندان جامعه علمی، فرهیختگان، نخبگان و جامعه هدف در جهت بهبود وضعیت زنان و تحکیم بنیان خانواده از ۲۰ تا پایان هر ماه این بزرگواران می توانند نظرات خود را در مورد موضوع مشخص شده در اتاق فکر در سایت دفتر به آدرس www.sk-banovan.ir درج نموده و پس از بررسی و پایش پیشنهادات توسط دبیران اتاق فکر نظرات برگزیده برای طرح در گروه کاری زنان و خانواده و سایر کارگروه های مربوطه پیگیری و اقدام خواهد شد.
ضمنا اولین اتاق فکر مجازی با موضوع “مشکلات خانواده ها در دوران کرونا و راهکارهای کاهش آن” روی خروجی سایت دفتر ، منوی “اتاق فکر مجازی” آماده درج نظرات می باشد.
دبیران اتاق فکر:
۱.سرکار خانم دکتر لیلا طالب زاده عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند و دبیر محترم اتاق فکر مجازی نیاز سنجی طرح های پژوهشی و پیشگیری از آسیب های اجتماعی
۲.سرکار خانم عاطفه آجری آیسک عضو هیات علمی دانشگاه بیرجند و دبیر محترم اتاق فکر مجازی ارتقاء وضعیت حقوق کودکان
۳.سرکار خانم دکتر میترا مودی عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند و دبیر محترم اتاق فکر مجازی ارتقاء وضعیت و بهبود سلامت روانی، جسمی و نشاط زنان و خانواده استان
۴. آقای دکتر مجتبی ابراهیمی مدیر سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاد دانشگاهی و دبیر محترم اتاق فکر ارتقاء و توسعه مشارکت اقتصادی، کارآفرینی و اشتغال زنان