ابراز ارادت اهل سنت درمیان به سرور و سالار شهیدان با پخت و توزیع غذای نذری در روز عاشورا