#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

ابتلا کرونا در خراسان جنوبی خانوادگی شده است و آمار در حال بالا رفتن است بر اساس اخبار رسیده یک فرد در یک خانواده باعث آلوده شدن حداقل ۱۱ نفر شده است که تست این افراد مثبت اعلام شده ، نکته قابل توجه در این مورد افراد ناقل ویروس کرونا هستند ،انتقال توسط فرزندان و جوانان است که بیشتر در محیط بیرون هستند و این زنگ خطر کرونا ویروس در خراسان جنوبی است و احتمال آلوده شدن افراد خانواده بخصوص سالمندان وگروه های در خطر بیماری زمینه ایی وجود دارد پس رعایت پروتکل های بهداشتی الزامی است