🌐باحضور جناب آقای دکتر نوبخت معاون محترم رییس جمهور و رییس سازمان برنامه و بودجه کشور و معتمدیان استاندار محترم خراسان جنوبی 🗓 پنجشنبه ۲۲ خردادماه