🔸 ۵ پروژه ارتباطی شهرستان طبس، ارتقا سایت‌های تلفن همراه با حضور استاندار خراسان جنوبی، نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی، معاون استاندار و فرماندار ویژه شهرستان طبس و دیگر مسئولین استانی و شهرستانی در محل روستای چیروک افتتاح شد.

🔸 لازم به ذکر است روستای چیروک، روستای پیرحاجات، روستای سرند، روستای ماودر و روستای خرو با مجموعه اعتباری بالغ بر ۱۳۰ میلیارد ریال از محل منابع طرح توسعه ارتباطات روستایی با هدف تامین دسترسی ۴۰۰ خانوار روستایی به شبکه ملی اطلاعات و اینترنت پرسرعت همراه انجام شده است.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور