آنفلوانزای حاد پرندگان در خراسان جنوبی و سوالات مطرح شده بی پاسخ ۱ – منبع این بیماری هنوز مشخص نشده است ۲- براورد خسارت ها از هیچ منبع رسمی هنوز اعلام نشده است ۳ – نقش بیمه در مرغ داری های درگیر بیماری مشخص نیست ۴- حمایت های احتمالی از واحدهای متضرر اعلام نشده است ۵ – نقش بیماری بر انسان درست تبین نشده است ۶ – عملکرد خارج شدن این واحدهای تولیدی در نظام تامین تبیین نشده است ۷- مردم در مسیر شایعات هستند و برای تنویر افکار عمومی انچنان باید و شاید تلاش نشده است