معاون آموزشی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی از آموزش ۵۳۰ سرباز در قالب طرح ملی “سرباز مهارت” در مهرماه امسال در استان خبر داد.

مجتبی ابراهیمی، به خبرنگاران رسانه‌های گروهی اظهار کرد: در قالب طرح سرباز مهارت تعداد ۵۳۰ سرباز نیروهای مسلح استان (ارتش و نیروی انتظامی ) دوره‌های مهارت‌های عمومی کارآفرینی، اشتغال و مهارت های زندگی را به همت جهاددانشگاهی استان در مهر ماه فرا گرفتند.

به گزارش ایسنا، معاون آموزشی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی افزود: فاز سوم این طرح از اردیبهشت ۱۴۰۰در حال انجام است و  به دلیل شیوع کرونا و ضرورت حفظ پروتکل‌های بهداشتی، دوره‌های آموزشی طرح به صورت مکاتبه‌ای-حضوری برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اینکه از ابتدای شروع این طرح در سال ۱۴۰۰ تاکنون بیش از پنج هزار سرباز از دوره‌های طرح سرباز مهارت بهره مند شده‌اند، یادآور شد: این طرح تا پایان سال جاری با همکاری ستاد کل نیروهای مسلح، اداره کل ورزش و جوانان و جهاددانشگاهی استان در حال اجرا است.