حسین عباسی، رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گفت: آمادگی در برابر زلزله امری ضروری است و آموزش‌ها درباره زلزله باید قبل از وقوع حوادث انجام شود.

رییس سازمان نظام مهندسی ساختمان به مرگ بیش از١٨٠٠٠ نفر در زلزله طبس سال ۵٧ اشاره و افزود آموزش نکات و رعایت مقررات ملی ساختمان تقش بسزایی در کاهش تلفات جانی و مالی خواهد داشت.

عباسی، رعایت مقررات ملی ساختمان را مهمترین فصل مشترک بین این سازمان و جامعه دانست و گفت: در این زمینه شهروندان ضمن حدی گرفتن نکات مقررات ملی ساختمان باید در خصوص بکارگیری مواد قانون و نظارت کامل نظام مهندسی ساختمان در امر ساخت و ساز توجه ویژه ای نمایند.

حسین عباسی با بیان این که مزایای اجرای قانون نظام مهندسی باید برای شهروندان و جامعه تبیین شود اظهار داشت: قانون، مقررات ملی ساختمان را برای حفظ مصالح مردم وضع کرده و این مقررات، ایمنی، بهداشت، آسایش و صرفه اقتصادی را برای بهره‌برداران نهایی مسکن تضمین می‌کند.
وی ادامه داد: با وجود اهمیت قانون نظام مهندسی ساختمان، طی چند دهه‌ای که از اجرای این قانون می‌گذرد، تلاش اندکی برای آشنایی جامعه با مزایای آن صورت گرفته و قطعا اگر بهره‌برداران از اهمیت و تاثیر مقررات ملی ساختمان آگاه شوند، از عوامل اجرایی در ساختمان خواهند خواست که آن را رعایت کنند و همه آن عوامل ملزم خواهند بود که پاسخگوی بهره‌بردار نهایی باشند.
وی اظهار داشت:شهروندی که سرمایه سال‌ها تلاش خود را صرف خرید یک منزل می‌کند انتظار دارد که خود و خانواده‌اش سال‌ها در آسایش و امنیت زندگی کنند و بنابراین ضرورت دارد که آنها با قوانین و حقوق قانونی خود در این زمینه آشنا شوند تا دچار مشکل نشوند و قطعا در خرید واحد مسکونی و توجه به موارد شناسنانه فنی و ملکی ساختمان نیز دقت لازم را خواهند داشت.

عباسی در ادامه به نقش آموزش‌ها درباه زلزله که باید قبل از وقوع حوادث انجام شودپرداخت و بیان کرد: ساختمان‌ها باید به لحاظ استحکام اجزای غیر سازه‌ای و سازه ای مورد ارزیابی قرار گیرند و جاهای امن در خانه‌ها شناسایی شوند و همه افراد خانواده نسبت به موارد ایمنی آشنایی کامل داشته باشند.