#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

🔺آخـرین وضــعیت کرونا در استان خراسان جنوبی
📅۹۹-۱۰-۱۵

🔵کل آزمایش: ۳۴۱۴۷
● کل منفی: ۱۹۶۲۷
● کل مثبت: ۱۴۵۲۰

🔴 آزمایشات جدید: ۸۷

🔲 موارد مثبت: ۱۸ (۲۱ %)
¤بستری۳
¤سرپایی۱۵

🔷 موارد جدید به تفکیک شــهرستان:
بشرویه : ۰
بیرجند: ۴
خوسف :۰
درمیان : ۰
زیرکوه: ۰
سرایان: ۱
سربیشه : ۲
طبس : ۱
فردوس : ۲
قاین : ۷
نهبندان :۱

🔶وضعیت فعلی بیماران:
● بستری تنفسی: ۱۲۷
● بستری مثبت: ۴۶
● مثبت‌آی‌سی‌یو: ۱۷
● مثبت بدحال: ۸
● مثبت بهبود یافته یا قرنطینه خانگی ۱۳۷۵۲

●کل موارد فوت استان: ۷۲۲نفر
▪︎موارد فوتی جدید: ۱نفر