#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

🔺آخـرین وضــعیت کرونا در استان خراسان جنوبی
📆۹۹-۱۰-۱۴

🔵کل آزمایش: ۳۴۰۶۰
● کل منفی: ۱۹۵۵۸
● کل مثبت: ۱۴۵۰۲

🔲آزمایشلت جدید: ۳۴
◽موارد مثبت: ۳نفر (۹ %)
¤بستری۲
¤سرپایی۱

🔴 موارد جدید به تفکیک شهرستان:
بشرویه : ۰
بیرجند: ۰
خوسف :۰
درمیان : ۱
زیرکوه: ۰
سرایان: ۰
سربیشه : ۱
طبس : ۰
فردوس : ۱
قاین : ۰
نهبندان :۰

🔲وضعیت فعلی بیماران:
● بستری تنفسی: ۱۵۰
● بستری مثبت: ۵۰
● مثبت‌آی‌سی‌یو: ۲۰
● مثبت بدحال: ۷
● مثبت بهبود یافته یا قرنطینه خانگی ۱۳۷۳۱

⬛کل موارد فوت استان : ۷۲۱نفر
▪︎موارد جدید فوتی: ۲نفر