#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

طی ۲۴ساعـت گذشـته، ۲۷۸آزمایش جدید کرونا انجام شده

▫️ از این تعداد ۱۵۸نمونه بیــمار مـثبت جدید شناسایی شده شامــل ۳۳بیمار در بیمارستان بسـتری و ۱۲۵مــورد نمــونه گیری ســرپایی بوده است.

🔶افراد مبــتلا به کرونا به تفڪیک شـهرستان شامــل مـوارد ذیل می باشد:

▫️شـهرستان بیــرجند ۳۳نفر
▫️شـهرستان فردوس ۱۵نفر
▫️شـهرستان قاین ۳۴نفر
▫️شـهرستان طبس ۱۹نفر
▫️شهرســتان نهـبندان ۸نفر
▫️شهرستان درمــیان ۵نفر
▫️شــهرستان سـربیشه ۶نفر
▫️شـهرستان سرایان ۵نفر
▫️شـهرستان زیرڪوه ۲۸نفر
▫️شـهرستان خوســف ۵نفر

▪️درحال حاضــــر:
◽️تعداد ۳۵۹بیـمار با علائــم حاد تنفســـی
◽️تعداد ۲۳۶نفر مـــبتلا قطعـی به ڪرونا
◽️ تعداد ۴۷بیـمار ڪرونایی در بخش مــراقبت های ویژه
◽️تعداد ۲۲نفــر بیـمار بسـتری بدحال و مناسـب نیسـت.

🔺 مــتاسفانه طی ۲۴ساعــت گذشـــته ۱۵مــــورد فوتی جـــدید داشتیــم.
با کمال تاسف بدین ترتیـب کل آمار فوتی اســتان ۵۳۶مورد می باشد.

⛔️ فوتـــی های جــدید به تفکیک شـهرستان:
▪️۴مورد از شـهرستان بیــرجند
▪️۳مورد از شــهرستان زیرڪوه
▪️۲مورد از شــهرستان طبس
▪️۳مورد از شــهرستان قاین
▪️۱مورد از شــهرستان نهبندان
▪️۱مورد از شــهرستان ســرایان
▪️۱مورد از شــهرستان فردوس

📅 شــنبه ۱۳۹۹/۰۹/۰۱