#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

آمار مبتلایان به کرونا به تفکیک شهرستان های خراسان جنوبی

آخـرین وضــعیت آماری مـبتلایان به ڪرونا بسـتری در بیــمارستان های اســتان خراسان جنـــوبی از زبان دڪتر مهدیزاده معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی بیرجند ورئیس مرکز بهداشت استان خراسان جنوبی

🔺طی ۲۴ساعت گذشته، ۳۷۵ آزمایش جدید کرونا انجام شده

▫️ از این تعداد نمونه ۲۸۲ بیمار مـثبت جدید شناسایی شده شامــل ۵۴ بیمار در بیمارستان بسـتری و ۲۲۸ مــورد نمــونه گیری ســرپایی بوده است.

🔶افراد مبــتلا به کرونا به تفڪیک شـهرستان شامل مـوارد ذیل می باشد
▫️شـهرستان بیــرجند ۶۹ نفر
▫️شـهرستان فردوس ۳۵ نفر
▫️شـهرستان قاین ۲۴ نفر
▫️شـهرستان طبس ۷۹ نفر
▫️شهرســتان نهبندان۴ نفر
▫️شهرستان درمــیان ۱۲ نفر
▫️شهرسـتان سـربیشه ۲ نفر
▫️شـهرستان سرایان ۱۵ نفر
▫️شـهرستان زیرکوه ۳۴ نفر
▫️شـهرستان خوســف ۸ نفر

▪️درحال حاضــــر:
◽️تعداد ۴۸۵ بیـمار با علائــم حاد تنفســـی
◽️تعداد ۳۰۸نفر مـــبتلا قطعـی به ڪرونا
◽️ تعداد ۴۹ بیـمار ڪرونایی در بخش مــراقبت های ویژه
◽️تعداد ۱۶ نفــر بیـمار بسـتری بدحال و مناسب نیست.

🔺 مــتاسفانه طی ۲۴ساعــت گذشـــته ۱۲ مــــورد فوتی جـــدید داشتیــم.
با کمال تاسف بدین ترتیـب کل آمار فوتی اســتان ۳۳۹ مورد می باشد.

⛔️ فوتـــی های جــدید به تفکیک شـهرستان:
▪️۳ مورد شــهرستان بیــرجند
▪️۳مورد از شــهرستان طبس
▪️۳ مورد از شــهرستان سـربیشه
▪️ ۱مورد از شــهرستان خوسف
▪️ ۱مورد از شــهرستان درمیان
▪️۱ مورد از شــهرستان سرایان

📅 پنجشنبه ۱۳۹۹/۰۸/۱۵