#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

آخـرین وضــعیت آماری مـبتلایان به ڪرونا بسـتری در بیــمارستان های اســتان خراسان جنـــوبی از زبان دڪتر دهقانـی رییس دانشگاه عـلوم پزشـکی بیـــرجند

🔺طی ۲۴ساعت گذشته، ۳۴۶آزمایش جدید کرونا انجام گرفته شده است.

▫️ از این تعداد نمونه ۲۶۱مورد مـثبت جدید شناسایی شده شامــل ۵۷بیمار در بیمارستان بسـتری و ۲۰۴مــورد نمــونه گیری ســرپایی بوده است.

🔶از تعداد ۲۶۱مــورد جدید مبــتلا به کرونا به تفڪیک شـهرستان شامل مـوارد ذیل می باشد
▫️شـهرستان بیــرجند ۹۳نفر
▫️شـهرستان فردوس ۱۶نفر
▫️شـهرستان قاین ۴۰نفر
▫️شـهرستان طبس ۲۴نفر
▫️شهرســتان نهبندان ۱نفر
▫️شهرستان درمــیان ۷نفر
▫️شهرسـتان سـربیشه ۸نفر
▫️شـهرستان سرایان ۱۲نفر
▫️شـهرستان بشـرویه ۳۴نفر
▫️شـهرستان زیرکوه ۲۴نفر
▫️شـهرستان خوســف ۲نفر

▪️درحال حاضــــر:
◽️تعداد ۴۸۳بیـمار با علائــم حاد تنفســـی
◽️تعداد ۳۱۰نفر مـــبتلا قطعـی به ڪرونا
◽️ تعداد ۴۴بیـمار ڪرونایی در بخش مــراقبت های ویژه
◽️تعداد ۱۲نفــر بیـمار بسـتری بدحال

🔺 مــتاسفانه طی ۲۴ساعــت گذشـــته با ۷مورد فوتی جـــدید، آمار کلی فوتــــی ڪرونا در اســتان ۳۱۲مـــــورد مــی باشد.

⛔️فوتـــی های جــدید به تفکیک شـهرستان:
▪️۴نفر شــهرستان بیــرجند
▪️۲نفر شــهرستان طبس
▪️۱نفر شــهرستان بشــرویه