#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

آخـرین وضــعیت آماری مـبتلایان به ڪرونا بسـتری در بیــمارستان های استان خراسان جنـــوبی از زبان دڪتر مـهدی زاده معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشـکی بیـرجند

تا امــروز۲۸مــهرماه از مجمـوع ۱۷۹۰۷ازمایش انجام شده۴۷۸۶مـورد مـثبت ڪرونا در اســتان شناسایی شده است.

طی ۲۴ساعت گذشته، ۲۱۴آزمایش جدید کرونا انجام گرفته شده است.
از این تعداد نمونه ۱۵۷مورد مـثبت جدید شناسایی شده شامــل ۴۳بیمار در بیمارستان بسـتری و ۱۱۴مورد نمونه گیری سرپایی بوده است.

از تعداد ۱۵۷مــورد جدید مبــتلا به کرونا به تفڪیک شـهرستان شامل مـوارد ذیل می باشد
▫️شـهرستان بیــرجند ۶۱نفر
▫️شـهرستان فردوس ۱نفر
▫️شـهرستان قاین ۲۸ نفر
▫️شـهرستان طبس ۸نفر
▫️شهرســتان نهبندان ۲نفر
▫️شهرستان درمــیان ۱۲نفر
▫️شهرسـتان سـربیشه ۵نفر
▫️شـهرستان سرایان ۱۰نفر
▫️شـهرستان بشـرویه ۸نفر
▫️شـهرستان زیرڪوه ۱۶ نفر
▫️شهرستان خوســف ۸نفر

▪️درحال حاضــــر:
◽️تعداد ۲۶۵ بیـمار با علائــم حاد تنفســـی
◽️تعداد ۱۴۶ نفر مـــبتلا قطعـی به ڪرونا
◽️ تعداد ۳۵بیـمار ڪرونایی در بخش مــراقبت های ویژه
◽️تعداد ۵نفــر بیمار بسـتری بدحال

🔺 مــتاسفانه طی ۲۴ساعــت گذشـــته با هفـــت مورد فوتی جـــدید، آمار کلی فوتــــی ڪرونا در اســتان ۲۱۶مـــــورد مــی باشد.