#آمار_روزانه مبتلایان به #کرونا به تفکیک شهرستان های خراسان جنوبی
🔺تعداد مبتلایان شناسایی شده فقط بر اساس آزمایش عادی است.