#آمار_روزانه مبتلایان به #کرونا به تفکیک شهرستان های خراسان جنوبی