مدیر کل ثبت احوال خراسان جنوبی گفت: امروز ثبت احوال آماده ارائه کد ملی به افراد برای شرکت در انتخابات است.
خراسان جنوبی، مرتضی امیرآبادی زاده صبح امروز ۸ تیر ماه با حضور در محل ستاد انتخابات استان در جمع خبرنگاران گفت: براساس قانون انتخابات ریاست جمهوری افراد با ارایه یکی از دو مدرک شناسنامه یا کارت ملی می توانند رای خود به صندوق های رای گیری بیندازند.
به گفته وی از آن جایی که در شناسنامه های جلد قرمز کد ملی افراد وجود ندارد و برای مشارکت در انتخابات افراد باید کد ملی خود را ارائه کنند، نماینده فرمانداران در شعب اخذ رای شماره های همراه و ثابتی را در اختیار دارند که از این طریق می توانند با مرکز پاسخگویی ثبت احوال تماس گرفته و کد ملی افراد مورد نظر را بگیرند.
امیرآبادی زاده خاطر نشان کرد: همچنین شعب ثبتی ثبت و احوال از ساعت ۷ صبح امروز تا انتهای زمان برگزاری انتخابات و حتی حضوری برای مراجعه افراد برای اخذ کد ملی خود هستند.
مدیر کل ثبت احوال خراسان جنوبی خراسان جنوبی گفت: بر اساس دستور دبیر ستاد انتخابات کشور تلفن های مخصوصی در هر شهرستان برای پاسخگویی به مردم پیش بینی شده است و همکاران ما در اداره کل ثبت احوال استان هم از طریق تلفن های ۳۲۴۰۰۰۵۰ تا ۳۲۴۰۰۰۵۴ و همچنین ۳۲۴۰۰۰۶۰ آناده پاسخگوئی به مردم در خصوص اخد کد ملی هستند.
امیرآبادی زاده تصریح کرد: افرادی هم که برای تعویض شناسنامه های جلد قرمز خود درخواست داده اند، با مراجعه به شعب ثبت احوال شهرستان های خود و در صورتی که این درخواست را به دفاتر پیش خوان ارایه کرده اند، از این طریق شناسنامه های جدید خود را دریافت کنند.
به گفته وی دفاتر پشخوانی که خدمات هویتی ثبت احوال را ارائه می کنند تا پایان انتخابات خدمات مورد نظر را به مراجعه کنندگان ارائه می کنند.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور