این روزها در خراسان جنوبی برخی از مدیران استانی در سطوح مختلف بجای اینکه دنبال راه حل برای مشکلات باشندتا شاید باری از روی دوش مردم برداشته شود و مشکل یا معضل اجتماعی حل گردد بیشتر سنگ لای چرخ مردم می اندازند جالب است این مدیران اندکی انتقاد پذیری هم ندارند. این شروع فاجعه است. آقای استاندار در کنار کرونا – توسعه – عمران – فرهنگ و …. کلیه امورات که این روزها مشغول آن هستید اندکی به وضعیت مدیران اینچنین در استان بپردازید. مردم این استان نجیب هستند ولی برخی ………….