#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

آقای استاندار در جلسه ستاد کرونا فرموده بودید که با مسولیت شخص خود در صورت لزوم محدودیت های استان خراسان جنوبی را بازنگری و جدی تر می کنید و د رمرحله اول به قولتان عمل کردید اما امروز روز سیاه برای مردم استان بود آنهم با هیجده فوتی که هر کدام برادر ،خواهر، همسر، مادر ، پدر فرزند و جگر گوشه و امید کسی بوده اند . بسم الله این گوی این میدان مردم را امید دهید با تدبیر خود