اقای استاندار بحث اب شیرین است!!یا باید ببارد یا انتقال صورت بگیرد این ها را دریابید : زیر ساخت ها حمل و نقل هوایی زمینی و ریلی کشاورزی و محصولات استان ،معادن و مشکلاتش ،صنایع و مشکلاتش وضعیت اشتغال پایدار ، وضعیت دامداران و نهاده های دامی در استان مدیران سیاسی باز و لابی گر ،وضعیت درمان و کمبودها ، نابرابری ها شهری بخصوص مرکز استان،زیر ساخت ها فرهنگی ،روستاهای محروم کمک به ارتقای شهرستان های استان و ایجاد بازار محصولات و ………

مردم خراسان جنوبی در کنار آب مشکلات عدیده ای دارند آقای دکتر قناعت که مثنوی هزار من است بسم الله