رییس  سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی از آغاز کشت پیاز زعفران در ۱۷هزار و ۲۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی خراسان جنوبی خبر داد و گفت: امسال کشت طلای سرخ در اراضی کشاورزی استان در حالی آغاز شده که امسال ۴۰۰ هکتار به سطح زیرکشت استان افزوده می‌شود.

غلامرضا قوسی با بیان اینکه بیشترین سطح زیرکشت زعفران استان با ۵هزار هکتار به شهرستان قاین اختصاص دارد، افزود: خراسان جنوبی از نظر کیفیت زعفران در رتبه اول کشور و از نظر تولید در رتبه دوم کشور قرار دارد.

رییس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی تعداد بهره برداران کشت زعفران در استان را ۳۸ هزار نفر اعلام کرد و اظهار داشت: سال گذشته ۶۸ تُن زعفران از ۱۶هزار و ۸۰۷ هکتار سطح زیرکشت این محصول در خراسان جنوبی برداشت شد.

برداشت گل زعفران در خراسان جنوبی اوایل آبان آغاز می‌شود و تا اواسط آذر ادامه دارد.