دبیر ستاد انتخابات خراسان جنوبی از آغاز فرآیند تعیین هیأت‌های اجرایی انتخابات در استان خبر داد.

سلیمی دبیر ستاد انتخابات خراسان جنوبی گفت: براساس قانون، فرمانداران مراکز حوزه‌های انتخابیه، باید ۲ هفته قبل از ثبت‌نام نهایی داوطلبان برای انتخابات مجلس شورای اسلامی هیأت‌های اجرایی را تشکیل دهند.

او با بیان اینکه طبق تقویم انتخاباتی ۱۳ تا ۱۹ مهر، زمان تشکیل هیأت‌های اجرایی حوزه‌های انتخابیه است افزود: هیأت اجرایی متشکل از فرماندار یا بخشدار، یک نفر حقوقدان با معرفی دادگستری استان، رئیس ثبت احوال یا نماینده او و ۸ معتمد محلی است.

به گفته سلیمی برای ۴ حوزه انتخابیه خراسان جنوبی ۲۹ هیأت اجرایی باید تشکیل شود.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور