🔸عملیات اجرایی خط انتقال گاز بشرویه به دیهوک به طول ۷۰ کیلومتر و با اعتبار ۵۲ میلیارد تومان از محل منابع داخلی شرکت ملی گاز ایران از مصوبات سفر استاندار خراسان جنوبی آغاز شد.