عملیات مقابله با بیان زایی و طرح‌های احیای مرتع و جنگل در شهرستان فردوس آغاز شد.

 مدیرکل منابع طبیعی استان در این مراسم گفت: این طرح‌ها در ۳۲۵۰هکتار از عرصه‌های مناطق کجه، چاهنو، مهوید و برون اجرا می‌شود.

نصرآبادی اعتبار اجرای طرح بیابان زدایی و احیاء مراتع در شهرستان فردوس را ۴میلیارد و ۴۸۵میلیون تومان اعلام کرد و اظهار امیدواری کرد تا پایان اسفند به اتمام برسد.