🔸آینه دار، مدیر کل صدا و سیمای استان گفت: ماجرا‌های هوپری، اولین سریال پویا نمایی خراسان جنوبی است که تمام مراحل ساخت این پویا نمایی به دست هنرمندان خراسان جنوبی انجام می‌شود.

آیینه دار با اشاره به اینکه تمام مراحل ساخت این پویا نمایی به دست هنرمندان خراسان جنوبی انجام می‌شود افزود: ساخت این مجموعه آغازی برای ساخت سریال‌های پویا نمایی دیگر در استان خواهد بود.

کارگردان سریال پویا نمایی ماجرا‌های هوپری نیز گفت: این پویا نمایی در ۱۳ قسمت ۱۱ دقیقه‌ای تا پایان سال ساخته خواهد شد.
کارگر با اشاره به اینکه داستان این پویا نمایی درباره هوبره، پرنده‌ی در خطر انقراض در خراسان جنوبی است افزود: دوستی وهمدلی نیز از دیگر موضوعات این پویا نمایی است.