🔸. یداله غلام پور رئیس سازمان سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری بیرجند اعلام نمود. برابر اعلام اتحادیه تاکسیرانیهای شهری کشور ودر راستای اجرای ماده(۶) دستورالعمل اجرائی آئین نامه حمل و نقل دانش آموزی، کلیه شرکتهای حمل و نقل مسافر متقاضی فعالیت در بخش سرویس مدارس برای سال تحصیلی آینده(۱۴۰۱-۱۴۰۰) می توانند از تاریخ۱۴۰۰/۰۵/۱۲ به مدت ۱۰ روز با مراجعه به سامانه www.irtusepand.ir نسبت به ثبت درخواست خود اقدام ودرصورت احراز شرایط ، از سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسافر شهرداری پروانه فعالیت دریافت نمایند. 🔸وی افزود مرحله دوم فرایند از تاریخ۲۵مرداد مربوط به ثبت نام رانندگان متقاضی فعالیت در حمل و نقل دانش آموزی است که از طریق درگاه شرکتهای حمل و نقلی که از این سازمان پروانه فعالیت اخذ نموده باشند انجام خواهد شد.ر