سامانه پنجره واحد زمین ویژه تاسیس و بهره برداری از شهرک‌ها و نواحی صنعتی غیردولتی خراسان جنوبی در سامانه پنجره واحد مدیریت زمین آغاز به کار کرد.

، مدیرعامل شرکت شهرک‌های صنعتی استان خراسان جنوبی گفت: متقاضیان می‌توانند از طریق درگاه ملی مجوز‌ها یا پنجره واحد مدیریت زمین درخواست خود را ثبت و پیگیری کنند.

امیرآبادی زاده افزود: تاکنون ۳ متقاضی برای تاسیس و یا بهره برداری از شهرک غیر دولتی اقدام کرده اند.

از این پس در استان از پذیرش حضوری متقاضیان در شرکت شهرک‌های صنعتی خودداری و درخواست حوزه زمین در شهرک‌های صنعتی غیردولتی به‌صورت الکترونیکی از طریق سامانه پنجره واحد مدیریت زمین به نشانی https://www.iraneland.ir انجام می‌شود.