🔷مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبی از افتتاح پروژه‌ های آبرسانی روستایی خبر داد و گفت: همزمان با بیست ویکمین پویش#هرهفته_الف_ب_ایران ۵ طرح آبرسانی روستایی استان از طریق ارتباط تصویری با حضور وزیر نیرو افتتاح شد.
مهندس امامی با اشاره به افتتاح پروژه های آبرسانی روستایی استان خراسان جنوبی افزود : این پروژه ها در شهرستانهای بشرویه ، درمیان و سربیشه مورد بهره‌برداری قرار گرفت..
🔹وی اعتبار اجرای این پروژه‌ها را ۴۷۵۰۰ میلیون ریال دانست و تصریح کرد: با افتتاح این پروژه‌ها اهالی ۵ در روستای امین آباد ، گلنام،نگینان، بیدسک، کرند با جمعیتی بالغ بر ۴۱۴۵ نفر از نعمت آب آشامیدنی سالم برخوردار شدند .
🔵وی تصریح کرد: در پویش آبرسانی#هرهفته_الف_ب_ایران همزمان طرح‌های آبرسانی در سراسرکشور در ۴۰۰ روستا با جمعیت ۲۸۱ هزار نفر و سرمایه‌گذاری ۳۷۹ میلیارد تومان از طریق ویدئو کنفرانس توسط وزیر نیرو افتتاح شد.