🔹تجهیزات مورد نیاز جهت اجرای پروژه روشنایی باند فرودگاه طبس خریداری شده و از اول آذر عملیات کابل گذاری و جانمایی چراغ ها برای باند سه کیلومتری این فرودگاه آغاز شده است .

🔸عظیم طهماسبی مدیرکل فرودگاه های خراسان جنوبی گفت: برای اجرای پروژه روشنایی باند فرودگاه طبس ۴۰۰ میلیارد ریال اعتبار از سوی ستاد شرکت فرودگاه ها و ناوبری هوایی ایران تخصیص داده شده است

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور