اکنون ۸۲ هزار متر مربع از معابر شهرهای مختلف استان آسفالت شده و معابر منطقه مهرشهر نیز بطور کامل آسفالت شده است.

اولین جلسه ستاد بازآفرینی پایدار شهری استان با حضور معاون هماهنگی و امور عمرانی استاندار برگزار شد.

عباس زاده دراین جلسه با بیان اینکه باید از تمام ظرفیتها برای خدمت به مردم استفاده کرد، گفت: سال گذشته مبلغ ۲۰ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال برای اجرای ۱۰ طرح در شهرهای مختلف استان اختصاص یافته است .

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار افزود: ما در شهرهای بیرجند و قاین در حال حاضر دارای سکونتگاههای غیررسمی هستیم و تاکنون در زمینه بهسازی معابر، ایجاد مراکز فرهنگی و ورزشی ، جایگاه خدمات اجتماعی، فرهنگ سرا، اجرای کانال جمع آ<ری آبهای سطحی، تکمیل فضاهای سبز و خدمات به مردم انجام شده که ۹۴ درصد پیشرفت فیزیکی دارد.

وی با بیان اینکه سالهای گذشته قیر رایگان به شهرداریهای بیرجند و قاین اختصاص داده شده، افزود: تاکنون در مجموع ۸۲ هزار متر مربع معابر عملیات آسفالت انجام شده بطوریکه در شهر بیرجند و منطقه مهرشهر تمام معابر آسفالت شده است.

دبیر ستاد بازآفرینی پایدار شهری و مدیرکل راه و شهرسازی استان هم در این جلسه گفت: در حال حاضر در ۹ شهر خراسان جنوبی با جمعیت ۳۳۳ هزار و ۵۱۱ نفر که شامل ۳۳ درصد از جمعیت استان می شود محلات هدف مستقر هستند.

مودی با بیان اینکه مجموع مساحت هدف بازآفرینی در استان ۶۵۴ هکتار است، افزود: ۷۹ طرح در محلات در دست اقدام است که تاکنون ۶۵ طرح تحویل شده و تعداد ۸ طرح در حال انجام است که پیشرفت فیزیکی آن ۹۴ درصد می باشد.

همچنین دبیر ستاد بازآفرینی پایدار شهری در این جلسه ضمن بیان گزارشی از وضعیت بازآفرینی شهری استان و پروژه های بند تبصره ۱۱ قانون بودجه ۱۴۰۲ ، سند ملی توانمند سازی و سکونتهای غیر رسمی نیز ارائه و دراین خصوص بحث و تبادل نطر صورت گرفت.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور