آزمون بزرگ شورای شهر بیرجند؛آیا با انتخاب شهردار بومی اصلح به شبهات مدیریتی در شهرداری و لابی گری ها پایان می دهد

شنیده ها حکایت دارد شورای ششم امروز با انتخاب سرپرست از میان معاونین شهرداری مسیر انتخاب شهردار جدید را استارت خواهند زد.
آنچه که این روزها بیشتر از همه چیز زمزمه شده است انتخاب شهردار بومی است .
اما نبود بانک جامعی از مدیران بومی توانمند اعضای شورای ششم را به سمت گزینه های حداقلی سوق داده است که نمونه اش را میتوان در گزینه های رد شده شورای پنجم جستجو کرد .
امیدواریم شورای ششم صرف انتخاب گزینه بومی ، گزینه ای توانمند و جوان را در راستای بیانیه گام دوم انقلاب انتخاب نمایند و برای یکدفعه هم که شده به توان نیروهای جوان و بومی اعتماد نمایند .
در روزهای آتی از گزینه های شورا برای شهرداری بیشتر خواهیم گفت.