آزمایشگاه تخصصی مرکزی بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی  رازی بیرجند تا پایان خرداد ماه سال آینده به بهره برداری می رسد.
در جریان حضور استاندار در بیمارستان رازی و بازدید از بخش های مختلف و اهدای گل به کادر پرستاری، از بخش در دست احداث آزمایشگاه تخصصی مرکزی نیز بازدید شد.
🔹رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در این بازدید، خاطرنشان کرد: هدف از راه اندازی این آزمایشگاه مرکزی، تجمیع کلیه آزمایشگاه های فعال در بیمارستان های مرکز استان است.
🔹موسوی میرزایی تأکید کرد: تجمیع آزمایشگاه ها در مدیریت هزینه ها و کیفیت خدمات بسیار مؤثر است.
🔹وی با تأکید بر این که به مردم قول می دهم هرگونه آزمایشی به بهترین کیفیت در این آزمایشگاه انجام شود، متذکر شد: با برنامه ریزی هایی که صورت گرفته، بخشی از آزمایش ها که تاکنون در استان انجام نمی شده نیز در این مرکز انجام خواهند شد.
🔹به گفته وی؛ با راه اندازی این آزمایشگاه، بخش عمده‌ای از دغدغه های مردم درخصوص زمان بر شدن پروسه تشخیص و درمان بیماری کم می شود.
🔹رئیس دانشگاه علوم پزشکی ضمن تشکر از خیرین استان گفت: تمام کار عمرانی این آزمایشگاه به همت خیرین انجام می شود.
🔹موسوی ادامه داد: مجموع کم خیرین برای احداث این ساختمان تاکنون ۶ میلیارد تومان می باشد.
🔹وی متذکر شد: به جهت تأمین تجهیزات این آزمایشگاه، مبلغ ۳۰ میلیارد تومان تسهیلات از سازمان بهداشت جهانی دریافت می شود.
🔹به گفته وی؛ تجهیزات کیفی و به روز دنیا در این آزمایشگاه مستقر خواهند شد.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور