آزمایشگاه تخصصی مرکزی بیمارستان تخصصی و فوق تخصصی  رازی بیرجند تا پایان خرداد ماه سال آینده به بهره برداری می رسد.
در جریان حضور استاندار در بیمارستان رازی و بازدید از بخش های مختلف و اهدای گل به کادر پرستاری، از بخش در دست احداث آزمایشگاه تخصصی مرکزی نیز بازدید شد.
?رئیس دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در این بازدید، خاطرنشان کرد: هدف از راه اندازی این آزمایشگاه مرکزی، تجمیع کلیه آزمایشگاه های فعال در بیمارستان های مرکز استان است.
?موسوی میرزایی تأکید کرد: تجمیع آزمایشگاه ها در مدیریت هزینه ها و کیفیت خدمات بسیار مؤثر است.
?وی با تأکید بر این که به مردم قول می دهم هرگونه آزمایشی به بهترین کیفیت در این آزمایشگاه انجام شود، متذکر شد: با برنامه ریزی هایی که صورت گرفته، بخشی از آزمایش ها که تاکنون در استان انجام نمی شده نیز در این مرکز انجام خواهند شد.
?به گفته وی؛ با راه اندازی این آزمایشگاه، بخش عمده‌ای از دغدغه های مردم درخصوص زمان بر شدن پروسه تشخیص و درمان بیماری کم می شود.
?رئیس دانشگاه علوم پزشکی ضمن تشکر از خیرین استان گفت: تمام کار عمرانی این آزمایشگاه به همت خیرین انجام می شود.
?موسوی ادامه داد: مجموع کم خیرین برای احداث این ساختمان تاکنون ۶ میلیارد تومان می باشد.
?وی متذکر شد: به جهت تأمین تجهیزات این آزمایشگاه، مبلغ ۳۰ میلیارد تومان تسهیلات از سازمان بهداشت جهانی دریافت می شود.
?به گفته وی؛ تجهیزات کیفی و به روز دنیا در این آزمایشگاه مستقر خواهند شد.

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس پزشکی و سلامت و ا حسن پور