۵ هزار هکتار از مراتع قرق شده در شهرستان بیرجند، برای چرای دام آزاد سازی شد.

، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بیرجند گفت: این مراتع که در اثر چرای مفرط دام و خشکسالی تخریب شده بود، با مشارکت مرتع داران احیا و اکنون آزادسازی می شود.
  • علیپور افزود: این ۵ هزار هکتار، شامل جنگل‌های دست کاشت روستاهای مرک، علی آباد و مهدی آباد، چشمه رچ، کوچ القار، بیجار، نوفرست، جنگل دست کاشت آبخوان، قطار گز، پیگدار و چاحوض قرق است که با توجه به درخواست دامداران، آزاد سازی می‌شود و دامداران می‌توانند از فردا دهم مهر تا ۲۵ آبان به مدت ۴۵ روز از این مراتع استفاده کنند.

وی گفت: همچنین همزمان با آزادسازی قرق، افرادی که مرتع دار بوده و پروانه بهره برداری دارند علاوه بر تمدید سالانه پروانه چرای دام، می‌توانند پروانه استفاده موقت از مراتع آزاد شده از قرق را دریافت کنند.

رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بیرجند با بیان اینکه تمدید عوارض قانونی پروانه چرا از طریق سامانه سماک به آدرس www.semak.maj.ir انجام می‌گیرد، افزود: ضروری است بهره برداران با در دست داشتن کارت

ملی جدید، کدپستی و تلفن همراه که به نام خود شخص ‌باشد به همراه یک قطعه عکس به اداره منابع طبیعی و آبخیزداری بیرجند واحد مرتع مراجعه کنند.

علیپور گفت: مراتع قرق شده و احیا شده ی شهرستان بیرجند همه ساله از اوایل مهر برای تعلیف دام‌های مرتع داران آزاد سازی می‌شود.

نوشته و خبر نگار :مهدی نقی پور و ا.حسن پور