📆 سه‌شنبه ۱۴۰۱/۰۶/۲۹
■آزمایشات سریع(RT):
▪️ تعداد نمونه: ۳۵
▪️مثبت: ۷

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس بهداشت و ا حسن پور