📆 سه‌شنبه ۱۴۰۱/۰۶/۲۲
■آزمایشات سریع(RT):
▪️ تعداد نمونه: ۴۳
▪️مثبت: ۱۲

نوشته و خبرنگار : دکتر  ا . زارعی دبیر سرویس بهداشت و ا حسن پور