#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

آخـرین وضــعیت آماری ڪرونا
و واڪسیناسـیون خــراسان جنــوبی

📆سه شــنبه ۱۴۰۰/۰۷/۲۰

■آزمایشات سریع(RT):
▪︎ تعداد نمونه ۳۴۴
▪︎مثبت ۵۷( ۱۷%)