#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

📆دوشــنبه ۱۴۰۰/۰۹/۲۹

■آزمایشات سریع(RT):
▪️ تعداد نمونه: ۴۷۵
▪️مثبت: ۴۹ (۱۰%)