#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

🔺آخـرین وضــعیت آماری ڪرونا
در خــراسان جنــوبی

📆یڪشــنبه ۱۴۰۰/۰۶/۲۱

■آزمایشات سریع(RT):
▪️ تعداد نمونه ۶۰۱
▪️مثبت ۱۳۷ (۲۳%)