#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

داغدار شدن چهار خانواده دیگر  در استان

📅پنجشــنبه ۱۴۰۰/۰۵/۲۱

■آزمایشات سریع(RT):
▪️ تعداد نمونه ۶۰۸
▪️مثبت۱۵۷ (۲۶%)