#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

🔸️۱۲نفـر مـبتلای جدید به تفڪیک شـهرستان شامل مـوارد ذیل می باشد:
▪️۲ نفـر سـربیشه
▪️۲ نفـر‌ بشـرویه
▪️۲ نفـر قائن
▪️۲ نفـر زیرڪوه
▪️۱ نفـر‌ بیـرجند
▪️۱ نفـر طـبس
▪️۱ نفـر نهبـندان
▪️۱ نفـر‌ درمـیان