#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

🔸️۲نفـر مـبتلای جدید به تفڪیک شـهرستان شامل مـوارد ذیل می باشد:
▪️۱ نفـر‌ بیـرجند
▪️۱ نفـر درمـیان

📆سه شـــنبه ۱۳۹۹/۰۳/۰۶