#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

🟧 بیرجند ، نهبندان ، درمیان و قاین
🟨 خوسف ، سرایان ، سربیشه ، زیرکوه ، طبس ، فردوس و بشرویه