پایان مهر آخرین مهلت دریافت تسهیلات احداث بارگاه های بهداشتی زرشک و سایر صنایع تبدیلی تکمیلی اعلام شد.

مدیر امور سرمایه‌گذاری جهاد کشاورزی استانبابیان اینکه تسهیلات این طرح ها از محل اعتبارات پارسال بند الف تبصره ۱۸ صندوق توسعه ملی  پرداخت می شود، گفت: متقاضیان تنها تا پایان مهر مهلت دارند در سامانه سیتا ثبت نام  و تسهیلات دریافت کنند.
فرجامی فر افزود: هم اکنون ۴۹ طرح بارگاه بهداشتی زرشک و ۲۱ طرح سایر صنایع تبدیلی و تکمیلی به بانک های عامل  معرفی شدند که  متقاضیان برای دریافت تسهیلات مراجعه نکردند.
وی از متقاضیان خواست: در مهلت تعیین شده که قابل تمدید نیست، برای دریافت تسهیلات به بانک مراجعه کنند.
فرجامی فر افزود: این تسهیلات با نرخ سود ۱۵ درصد، با بازپرداخت ۵ ساله پرداخت می شود که این تسهیلات همچنین دارای یک سال دوران مشارکت و ۶ ماه تنفس است.