نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی گفت: آثار شکست در عرصه‌های مختلف را در چهره دشمن به وضوح می بینیم.

، آیت‌الله سید علیرضا عبادی صبح دوشنبه در نشست اعضای قرارگاه جهاد تبیین بیان کرد: جبهه مقاومت در حوزه فرهنگی و نظامی و … در نهایت پیروز میدان خواهند بود.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با اشاره به اینکه آثار شکست در عرصه‌های مختلف را در چهره دشمن به وضوح می‌بینیم، اظهار کرد: هر چقدر تلاش کنیم به همان نسبت نتیجه آن را مشاهده خواهیم کرد و البته یاری خدا نیز همراه ما خواهد بود.

عبادی با بیان برخی از کرامت‌ها و کمک‌های الهی در طول ۴۰ سال گذشته، ادامه‌داد: بسیاری از این کمک‌ها را در طول هشت سال دفاع مقدس مشاهده کردیم که این موارد را به جوانان و فرزندان خودمان منتقل کنیم.

وی با تأکید بر اینکه باید دشمن و حقیقت وقایع را به نسل جدید معرفی کنیم، گفت: متأسفانه در این موضوع بی تفاوت و یا کم کار هستیم.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه وقتی سخن از وحشی‌گری غرب می‌زنیم مقصود غرب و اروپای جمعیتی و جغرافیایی نیست، ادامه داد: در همان اروپا و غرب انسان‌های بسیار شایسته‌ای زندگی می‌کنند و مقصود ما از غرب تفکر اومانیستی و لیبرالیستی و اباحه‌گری است.

عبادی با اشاره به اینکه انسان می‌تواند بالاتر از فرشته و یا کمتر از حیوان شود، اظهار کرد: این مسئله بسته به صفات اخلاقی در وجود هر انسانی بستگی دارد که بارها در قرار کریم نیز مورد اشاره قرار گرفته است.

وی افزود: آیا تفکری که جز جنایت و بیچارگی، حمله به کشورهای مختلف، ترویج مواد مخدر و مشروبات الکلی و… نتیجه‌ای برای بشر نداشته است، می‌تواند انسان تربیت کند که باید به صورت مستند این موارد را برای فرزندانمان بیان کنیم.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی گفت: در گذشته یک دزد سر گردنه جلوی کاروانی را می‌گرفت و جنایاتی مرتکب می‌شد ولی امروزه با دزدان بین المللی رو به رو به رو هستیم.

نویسنده ،خبرنگار و سردبیر: ا .حسن پور