بارش‌های رگباری روزهای اخیر، موجب آبگیری بزرگترین سازه آبخیزداری خراسان جنوبی در دهستان لانو واقع در مرز مشترک ایران و افغانستان شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان با اعلام این خبر گفت: در حالی که این سازه با پیشرفت ۶۰ درصدی در حال ساخت است، آبگیری شد و خوشحالی کشاورزان این منطقه را در پی داشت.
نصر آبادی افزود: سازه آبخیزداری دهستان لانو می‌تواند باعث افزایش دبی ۷ قنات شود و ۷ آبادی با جمعیت هزار و ۷۰۰ خانوار از روستا‌های پایین دست از مزایای اجرای این سازه آبخیزداری بهره‌مند می‌شوند.
وی بیان کرد: این سازه آبخیز داری با حجم آبگیری ۷۰ هزار مترمکعب، بزرگترین سازه آبخیزداری در حال اجرا در خراسان جنوبی است که با همکاری قرارگاه عملیاتی شهید ناصری و اداره کل منابع طبیعی ساخته می‌شود.