تاریخ ۰۷/۰۳/۱۴۰۲

شماره ۱۶۱۴۰۲

 

” آب امانتی است الهی ، پس با صرفه جویی در آن، امانتداری صالح باشیم.”

 

آگهی مناقصه عمومی یک مرحله ای

 

 

شرکت آب وفاضلاب استان خراسان جنوبی در نظردارد اجرای پروژه عملیات اجرایی بخشی از شبکه جمع آوری فاضلاب روستای زول(شهرستان قاینات) را از محل اعتبارات جاری  از طریق مناقصه عمومی واگذار نماید.

ازکلیه پیمانکاران واجد شرایط، دعوت می­شود برای دریافت اسناد مناقصه از تاریخ ۰۷/۰۳/۱۴۰۲ لغایت ۱۱/۰۳/۱۴۰۲ به سایت شرکت آب و فاضلاب استان خراسان جنوبیwww.abfa-khj.ir ، پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصاتhttp://iets.mporg.ir  مراجعه نمایید. و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های ۳۲۲۱۴۷۳۵۰۵۶ ۸ الی۰۵۶۳۲۲۱۴۷۵۲ تماس حاصل فرمایند.

 

                                                                  دفتر حقوقی و  قرارداد ها شرکت آب  فاضلاب استان خراسان جنوبی    

 شناسه آگهی: ۱۵۰۳۵۷۰
شناسه انتشار: ۳۸۴۵
شماره م / الف: 

سازمان: شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی
شماره نامه: شرکت آب و فاضلاب خراسان جنوبی
تاریخ نامه: ۱۴۰۲/۰۳/۰۳