🔹 وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: «سیاست ما خارج شدن فرهنگ از حوزه تصدی‌گری است یعنی در حوزه نظارت، حمایت و تسهیل‌گری قرار بگیرد که ریل‌گذاری این مهم انجام شده است».
🔹 به گزارش ۷۲۴پرس، محمدمهدی اسماعیلی، افزود: «در دو سال اخیر شعار دولت عدالت فرهنگی بوده و کارهای گوناگونی نیز انجام شده است».
🔹 اسماعیلی، بیان کرد: «معتقدیم در سال‌های گذشته بخش اعتبارات حوزه فرهنگ بسیار ناچیزی دیده شده است که بخشی اعتبارات دولتی و بخشی به جایگاه بالای فرهنگ و هنر برمی‌گردد که نادیده گرفته شده و پیامد آن را امروز می‌بینیم».
🔹 وی، تصریح کرد: «در خراسان جنوبی دو دسته کار از جمله سخت افزاری و زیرساخت‌هایی که مورد نیاز است، انجام خواهد شد».
🔹 وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، تصریح کرد: «برای سالن علامه فرزان بیرجند که سال ۹۶ دچار حریق شد این هفته مصوبه‌ای خواهیم داشت‌».
🔹 اسماعیلی، با اشاره به فعالیت ۵۸ دفتر انجمن سینمای جوان در کشور عنوان کرد: «برای انجمن هنرهای تجسمی در هر استان به طور میانگین یک میلیارد تومان پرداخت خواهد شد».

نوشته و خبر نگار : مهدیه حسن پور دبیر سرویس فرهنگی و هنری و ا.حسن پور