#در_خانه_میمانیم

#شکست_کرونا_مردم_همدلی

#کرونا_را_شکست_میدهیم

#رعایت_بهداشت_فردی

 

🔺طی ۲۴ساعـت گذشـته، ۱۸۳ آزمایش جدید کرونا انجام شده، از این تعداد نمونه ۹۴ بیمار مـثبت جدید شناسایی شده است که مجموع مبتلابان استان به ۱۳۸۲۶ نفر رسید.

🔶افراد مبــتلا به کرونا به تفڪیک شـهرستان شامل مـوارد ذیل می باشد:

🟠 بیــرجند ۲۱ نفر
🟠 فردوس ۸ نفر
🟠 قاین ۲۱ نفر
🟠 #طبس ۶ نفر
🟠 نهـبندان ۴ نفر
🟡 درمــیان ۲ نفر
🟠 زیرکوه ۹ نفر
🟠 سرایان ۱۰ نفر
🟠 بشـــرویه ۱ نفر
🟡 خوســف ۸ نفر
🟠 سربیشه ۴ نفر

🔺 متاسفانه طی ۲۴ساعت گذشته با ۵ مورد فوتی جدید کل آمار فوتی استان ۶۶۳ مورد رسید .

☑️ فوت شدگان جدید به تفکیک منطقه
▪️ ۲ مورد درمیان
▪️ ۲ مورد فردوس