#خبر_و_هنر

#خراسان_جنوبی

#khabar_va_honar

#southern_Khorasan

#Birjand

#khabarvahonar

#خبر_و_هنر #خبروهنر

#خبر_هنر #خبر #اخبار #هنر #فرهنگ

#بیرجند #قاین #طبس #فردوس #سرایان #نهبندان #خوسف #بشرویه #زیرکوه #درمیان #سربیشه

 

۷۰ اقامتگاه بومگردی در استان پذیرای مسافران نوروزی است

کارشناس گردشگری اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان70 اقامتگاه بومگردی پذیرای از مسافران نوروزی گفت: در خراسان جنوبی ۸۰ اقامتگاه بومگردی وجود دارد که ۱۰ اقامتگاه به دلیل تمدید نشدن مجوز ، فعالیت نمی کنند.

قلاسی با بیان اینکه اقامتگاههای بومگردی ، قسمتی از نیازهای اقامتی استان را تامین می کند، افزود: بعضی از این اقامتگاهها به عنوان جاذبه طبیعی و فرهنگی مورد هدف گردشگران است که از آن استفاده می کنند.

وی از فعالیت ۱۲ تیم نظارتی در استان برای نظارت و بازدید از این مراکز در ایام نوروز خبرداد و گفت: بیشترین اقامتگاههای بومگردی خراسان جنوبی در شهرستانهای فردوس، طبس و بشرویه قرار دارد.

از ۲۶ اسفند تا ۱۴ فروردین ستاد خدمات سفر در استان فعال و به گردشگران خدمات ارائه می دهد.