۴۰ میلیارد تومان اعتبار برای مرمت قنوات خراسان جنوبی در سال جاری مصوب شد.

مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: این اعتبار برای استانجاری شدن آب در ۹۴ رشته قنات در خراسان جنوبی مصوب شده و هنوز به استان ابلاغ نشده است.

محمدی با بیان اینکه ۹۴ رشته قنات از معل اعتبارات سال گذشته تاکنون در خراسان جنوبی مرمت و احیا شدند، اعتبار هزینه شده برای مرمت این قنات ها را ۱۴ میلیارد تومان اعلام کرد.

به گفته وی عملیات مرمت این قنات ها شامل ۲۴ کیلومتر فعالیت عمرانی از جمله کول گذاری ، لایروبی و روکش سیمانی است.

مدیر آب و خاک سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: در مرمت قنات ها ۸۵ درصد هزینه مرمت کمک بلاعوض دولت و ۱۵ درصد مشارکت بهره برداران و مالکان است.

خراسان جنوبی با ۶ هزار و ۹۴۷ رشته قنات رتبه اول کشور به لحاظ تعداد قنوات را به خود اختصاص داده است.